امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

0

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

رفاهی، ژاله. ثنایی،باقر. و شریفی، حسن پاشا

Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)

پاسخگوی عزیز، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید.

1= بسیار بی اهمیت، 2= بی اهمیت، 3= بی تفاوت، 4= مهم و 5= بسیار مهم

موقعیت الف

 (هنگام ازدواج)

 

موقعیت ب

 (اکنون)

1

2

3

4

5

1)     سن

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2)     شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     جذابیت ظاهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)     درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)     تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)     سلامت جسمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)     سلامت روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)توانیی تصمیم گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)ارتباط اجتماعی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)عفت و پاکدامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)عدم وجود ازدواج قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)توافق اخلاقی و مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)قومیت یکسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)اصالت خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)ویژگی های شخصیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19)مسؤولیت پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)عشق و علاقه (صمیمیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده)

 

 

 

 

 

 

ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

تبلیغات متنی