امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه شخصیتی A یا B

0

پرسشنامه زیر را، باکشیدن دایره دور پاسخی که با وییگی های شخصیتی شما منطبق است، پر کنید. تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
پس از هر سوال کلمات "بلی"، "خیر" یا علامت سوال "؟" خواهید دید. اگر به طور مطلق نمی توانید، پاسخ "بلی" یا "خیر" بدهید، در آن صورت علامت سوال"؟" را انتخاب کنید.
1- آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید؟ بلی خیر؟
2- آیا به طور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید؟ بلی خیر؟
3- آیا به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند؟ بلی خیر؟
4- آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید؟ بلی خیر؟
5- آیا وقتی دیگران حرف می زنند آن ها را وادار می کنید که زود باشند؟ بلی خیر؟
6- آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید، خیلی عصبانی می شوید؟ بلی خیر؟
7- آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند، هم چنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می کنید؟ بلی خیر؟
8- آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن، صبحانه نیز بخورید؟ بلی خیر؟
9- آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید؟ بلی خیر؟
10- آیا بحث های مربوط به موضوع های مورد علاقه خود را هدایت می کنید؟ بلی خیر؟
11- آیا، اگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید؟ بلی خیر؟
12- آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه افراد یا تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید؟ بلی خیر؟
13- آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی در گیر هستید؟ بلی خیر؟
14- آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟ بلی خیر؟
15- آیا همیشه به موقع سرقرار حاضر می شوید؟ بلی خیر؟
16- آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظرات خود، مشت گره کنید یا بزنید؟ بلی خیر؟
17- آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردن خود نسبت می دهید؟ بلی خیر؟
18- آیا احساس می کنید کارها باید همین حالا و سریع انجام گیرد؟ بلی خیر؟
19- آیا برای انجام دادن کارهای خود، همیشه سعی می کنید ابزارهایی به کاربرید که بیشترین بازده را دارند؟ بلی خیر؟
20- آیا به هنگام بازی، بیشتر سعی می کنید ببرید نه این که سرگرم شوید؟ بلی خیر؟
21- آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟ بلی خیر؟
22- آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند، عصبانی می شوید؟ بلی خیر؟
23- آیا پس از غذا خوردن،بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید؟ بلی خیر؟
24- آیا احساس می کنید عجله دارید؟ بلی خیر؟
25- آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید؟ بلی خیر؟

ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

تبلیغات متنی