امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

نام آزمایش: ماشین آتوود

نام آزمایش: گرماسنجی 1

نام آزمایش: گرماسنجی 2

نام آزمایش: کشش سطحی

نام آزمایش: قانون ارشمیدس

نام آزمایش: فنر

نام آزمایش: ضریب اصطکاک

نام آزمایش: حرکت پرتابی

نام آزمایش: تعادل اجسام صلب

همراه با جداول

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی