امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

آزمون های تعقیبی برای آزمون فریدمن

0

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مهمترین سوالاتی که در مورد آزمون های ناپارامتری مقایسه های چندگانه پرسیده می شود این است که چگونه می توان فهمید تفاوت بین کدام میانگین ها است؟

 برای پاسخ به این سوال آزمون فریدمن را در نظر می گیریم. این آزمون ناپارامتری معادل آنووای وابسته است که کاربردهای ناپارامتری آزمون آنوای وابسته را دارد و می توان از آن برای مقایسه ی رتبه هایی که توسط قضاوت گران مختلف روی موضوعات مختلف استفاده می شود استفاده کرد. برای این آزمون خاص Schaich and Hamerle (1984)،Conover (1971, 1980) دو فرمول متفاوت ارائه داده اند که انجام آن از طریق نرم  افزار اس پی  اس اس امکان پذیر است. این فرمول ها دارای SYNTAX بوده و قابل اجرا می باشند. اولین فرمول بر مبنای توزیع خی دو است و دومین فرمول بر اساس توزیع تی. بنابراین اولین فرمول نسبت به دومین فرمول سخت گیر تر است و محافظه کارتر می باشد.

علاوه بر این فرمول ها نرم افزار SPSS ورژن 18 (تحت نظر IBM) دارای فرمان های مخفی می باشد. این فرمول ها از مقایسه ی تفاوت های استاندارد استفاده می کنند.

یکی دیگر از روش هایی که ذکر می شود استفاده از آزمون ویلکاکسون با تعدیل آلفا توسط فرمول بون فرنی است.


پاسخ هایی که از این روش ها بدست می آید با یکدیگر متفاوت است. اما به نظر می رسد استفاده از فرمول های ذکر شده که توسط شیاک و کنوور گسترش یافته اند مناسب تر باشند. در مورد این روش ها مقالات معتبر در مجالات معتبر علمی چاپ شده است اما بنده در مورد روشی که برای نرم افزار SPSS ورژن 18 (تحت نظر IBM) موجود است مقاله ی کاملی مشاهده نکرده ام.

تبلیغات متنی