امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر

0
پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر

Porter's Organizational Commitment Questionnaire

لطفا میزان توافق خود را در مورد هر سوال [ عبارت] با گذاردن علامت ضربدر در هر یک از ستون های زیر، مشخص فرمایید.

1= بسیار مخالفم... 2= نسبتا مخالفم...3= کمی مخالفم  ... 4= نظری ندارم... 5= کمی موافقم... 6= نسبتا موافقم... 7= بسیار موافقم

1.     من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم.
2.     من سازمان محل کار خود را نطد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی می کنم.
3.     من نسبت به سازمان محل کار خود، احساس وفاداری کمی دارم.
4.     برای ادامه کار در این سازمان، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود، می پذیرم.
5.     ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.
6.     من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.
7.     من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم باشد.
8.     من موفقیت شغلی خود را واقعا مرهون و الهام گرفته از این سازمان می دانم.
9.     ترک این سازمان تغییر خیلی کمی در اوضاع کنونی من ایجاد می کند.
10. من بی نهایت خوشحالم که از بین سازمانهای دیگر، این سازمان را برای کارکردن انتخاب نموده ام.
11. ماندن دائمی در این سازمان، چیز زیادی عاید من نمی کند.
12. من غالبا با خط مشی های سازمان در مورد امور مهم کارکنانموافق نیستم.
13. من واقعا نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
14. نسبت به کار کردن در این سازمان حساس هستم.
15. تصمیم به کارکردن در این سازمان برای من اشتباه محض بوده است.

 

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

تبلیغات متنی