امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقیاس افسردگی دانشجویان

0

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

University Student Depression Inventory . By: Kawaja & Bryden

الهه حجازی و علی رضا شریف و بهزاد شالچی

گویه ها

1-2-3-4-5

1) نسبت به گذشته بیشتر احساس خستگی می کنم.

2) نمی دانم که زندگی ارزش زنده بودن را دارد.

3) رفتن به دانشگاه برایم بیهوده است.

4) انرژی لازم جهت مطالعه به میزان معمول خودم را ندارم.

5) احساس بی ارزشی می کنم.

6) به اندازه گذشته در سخنرانی های کلاسی شرکت نمی کنم.

7) درباره خودکشی فکر کرده ام.

8) انگیزه ای برای مطالعه ندارم.

9) انرژیم کم شده است.

10) کسی به فکر من نیست.

11) از نظر عاطفی احساس خلا می کنم

12) تمایلی برای شرکت در سخنرانی های کلاسی ندارم.

13) احساس می کنم تمرکز کردن برایم مشکل است.

14) احساس غمگینی می کنم.

15) نگرانم که در آینذه هیچ ارزشی نداشته باشم.

16) حتی بعد از خواب هم، احساس راحتی نمی کنم

17) فعالیتهایی که در گذشته برایم لذت بخش بودند در حال حاضر هیچ جذابیتی ندارند.

18) چالش هایی مه به هنگام تحصیل با آن ها مواجه می شوم، بیش از حد توانایی ام است.

19) احساس می کنم که قادر به کنترل هیجانات خود نیستم.

20) بیشتر از گذشته وقتم را در تنهایی می گذرانم.

21) حالات خلقی من توانایی ام را در انجام تکالیف تخت تاثیر قرار می دهد.

22) احساس نا امیدی می کنم.

23) شروع و انجام تکالیف محوله برایم مشکل است.

24) انجام تکالیف روزمره ام، بیش از گذشته طول می کشد.

25) وقتی در کنار دیگران هستم، احساس تنهایی و انزوا می کنم.

26) به خوبی از عهده انجام کارها بر نمی آیم.

27) برخلاف گذشته، دیگر مطالعه کردن برایم جالب نیست.

28) فرایند مطالعه من بواسطه افکار مزاحم مغشوش می شود.

29) فکر می کنم، بیشتر افراد بهتر از من هستند.

30) در انجام امور تحصیلی دچار مشکل هستم.

ماخذ: حجازی، الهه. شریف، علی رضا و شالچی،بهزاد. بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دانشگاه الزهرا. دوره 4 شماره 2، 1387. صفحات 125-

تبلیغات متنی