امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

کارگاه طراحی شهری 2 (منطقه 1 تهران)

0

تعداد صفحات : 53 صفحه

پاورپوینت دستور کار یا تعیین حوزه بلافصل منطقه 1

تعیین حوزه بلافصل

تعیین حوزه بر اساس Goal achivement

شناخت بر اساس تکنیک متیو کرمونا

انتخاب رویکرد گردشگری شهری

گزینه یابی بر اساس AHP

تعیین گزینه نهایی

خرید و دانلود - 37000 تومان