امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو. هودسن

0

شاخص رضایت زناشویی
والتر دبلیو. هودسن
Index of Marital Satisfaction (IMS)
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از ازدواج خودتان ساخته شده است. هدف از این پرسشنامه امتحان کردن نیست، لذا جواب صحیح و غلط ندارد. بنابراین خواهشمند است سعی کنید این سؤالات را با گذاشتن یکی از اعداد زیر در مقابل آن هرچه بادقت تر و دقیق تر پاسخ دهید.
1= هیچگاه 2= خیلی بندرت 3= نسبتا کم 4= گاهی اوقات 5= نسبتا زیاد 6= اکثراوقات 7=همیشه

 

1) همسرمن به قدر کافی محبت دارد.
2) همسرم با من بد رفتار می کند.
3) همسرم واقعا به من اهمیت می دهد.
4) اگر قرار باشد دوباره انتخاب کنم، احساس می کنم همسر فعلی ام را انتخاب نمی کنم.
5) احساس می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم.
6) احساس می کنم رابطه ما در حال از هم پاشیدن است.
7) همسرم واقعا مرا درک نمی کند.
8) احساس می کنم ما رابطه خوبی داریم.
9) من و همسرم رابطه خوب و خوشی داریم.
10) زندگی مشترک ما کسالت آور است.
11) من و همسرم در کنار هم بسیار خوش هستیم.
12) همسرم به من اطمینان ندارد.
13) رابطه ما بسیار صمیمانه است.
14) احساس می کنم، که نمی توانم به همسر خود تکیه کنم.
15) احساس می کنم ما علایق مشترک چندانی نداریم.
16) ما اختلاف نظرها و بگو مگوهای خودمان را خیلی خوب به انجام می رسانیم.
17) من و همسرم مسائل مالی را خیلی خوب حل و فصل می کنیم.
18) احساس می کنم هرگز نمی باید با همسرم ازدواج می کردم.
19) من و همسرم خیلی خوب با هم کنار می آییم.
20) رابطه ما خیلی با ثبات است.
21) همسرم مایه آرامش واقعی من است.
22) احساس می کنم که همسرم دیگر برایم اهمیت ندارد.
23) احساس می کنم آینده رابطه ما درخشان است.
24) احساس می کنم رابطه ما تهی و بی محتواست.
25) احساس می کنم هیچ هیجانی در رابطه ما نیست.

جمع نمرات سوالهای 1-3-5-8-9-11-13-16-17-19-20-21-23 از مابقی نمرات کسر کنید و در 100ضرب کنید و.... نگاه کنید به ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387