امروز جمعه 08 مهر 1401

تدریس خصوصی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

0

تدریس خصوصی برای دوره های کارشناسی کارشناسی ارشد  دکتری و دکتری تخصصی در حوزه های آمار و روش  تحقیق و نرم افزارهای آماری و سنجشی.
کمک و مشاوره به آزمون سازی ساخت پرسشنامه و مشاوره برای طرح های پژوهشی و تدریس گروهی و فردی
توسط برگزیدگان دکتری سنجش و اندازه گیری با ارائه ی مدارک در زمان قرارداد.
تدریس به دانشجویان دانشگاههای مختلف در تمام مقاطع و اساتید محترم به صورت فردی و گروهی.
09122263167 ضرغامی
ZAR100@GMAIL.COM