امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

نحوه اتصال دیوار فرعی به دیوار اصلی با بلوک‎های Siporex

0

نحوه اتصال دیوار فرعی به دیوار اصلی با بلوک‎های Siporex

در صورتی که دیوار و تیغه متکی به آن به صورت همزمان یا هشت گیر چیده شود، اتصال تیغه به دیوار کافی تلقی می گردد ولی در صورتی که تیغه بعد از احداث به دیوار بدون اتصال به آن ساخته شود، در محل تقاطع و حداکثر هر سه ردیف با استفاده از وسیله اتصالی مناسب می بایست تیغه به دیوار متکی گردد و در غیر این صورت باید از ستونک (وال پست) استفاده شود. در هر دو تیغه عمود بر هم باید با هم متصل و بسته باشد.
 
 

  • تاریخ: دوشنبه , 28 اسفند 1402 (14:05)

تبلیغات متنی