امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی مدیریت شرکت پاپکو

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

بخش اول: آشنایی با مکان شرکت

مکان و تاریخچه شرکت

هدف شرکت

بخش دوم: مشتری و مشتری شناسی

مشتری شناسی

نیاز مشتری

روش های تامین نیاز

توانایی های مشتری

استعدادهای مشتری

رفتارهای مشتری

ایرادهای مشتری

انتخاب مشتری

مشتری گرایی

بسته بندی کالا

CRM

جایزه کیفیت در آمریکا

تقسیم بازار

بخش سوم: آزمون ونتایج آن

آزمون

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی