امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کار تحقیق شرط داوری

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

کار تحقیقی: شرط داوری

مقدمه

گفتار اول: مفهوم شرط و تابعیت شرط از عقد

مفهوم و انواع شرط

اصل تابعیت شرط از عقد

گفتار دوم: اصل تابعیت شرط داوری از قراداد پایه و استثنائات آن

اصل تابعیت شرط داوری از قراداد پایه (قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)

استثنائات استقلال شرط داوری از قرارداد پایه

در قانون داوری تجاری بین المللی

اول: استقلال شرط داوری در قانون نمونه داوری مقررات آنسیترال (ماده 16)

دوم: استقلال شرط داوری از قرارداد پایه در مقررات Icc (دیوان داوری بین المللی)

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع عربی

جزوات

مقالات

فرهنگ نامه ها

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی