امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

مسئولیت مدنی حوادث شهربازی ها

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مفاهیم کلی و تعاریف

مقدمه

معنای لغوی مسئولیت

مسئولیت در قانون مدنی

مسئولیت مدنی

انواع مسئولیت

مسئولیت قهری

مسئولیت ناشی از عقد

مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی

مسئولیت اخلاقی

مفهوم مسئولیت مدنی

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی:

مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

قلمرو مسئولیت مدنی

پیشینه مسئولیت مدنی

مبانی و منابع مسئولیت مدنی

رابطه سببیت

اثبات رابطه سببیت

استثنائات رابطه سببیت

بررسی مسئله در فقه و حقوق اسلامی

بحث و بررسی

نظریه های مسولیت مدنی

تعیین سبب مسئول با استفاده از قاعده قرعه

انجام قرعه در اسباب مجمل

جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال

جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه

بررسی سبب متعارف و اصلی در فقه اسلامی

بررسی نظریه سبب متعارف در حقوق موضوعه

نظریه سببب متعارف

معیار توزیع مسئولیت

تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

تقسیم مسئولیت به تساوی

سازگاری موضوع با عدالت

بررسی نظریه تساوی اسباب در جبران خسارت

بررسی قوانین

مستندات

چند حادثه مستند در شهربازی ها

الزامات ویژه استاندارد سازی وسایل شهربازی

الزامات بازرسی وسایل شهربازی ها

بازرسی پس از مونتاژ و نصب

بازرسی تنظیم کلی

بازرسی روزانه و آزمون راه اندازی

نتایج

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی