امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

شرکت چینی نور

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

بیوگرافی شرکت چینی نور

اطلاعاتی در خصوص گاز مصرفی کارخانه

اطلاعاتی در خصوص آب مصرفی کارخانه

اطلاعات در خصوص برق مصرفی کارخانه

قسمت لعاب

فهرست واحدهای مختلف

واحد ریخته گری

واحد لعاب

حوزه اثر بخشی

درصد تحقق اهداف تولیدی

جدول محاسبات درصد تحقق اهداف تولیدی

بررسی هزینه ها ضروری و غیر ضروری

ارزیابی مصرف صحیح منابع

روند توقفات تولید و تاخیر در تحویل سفارش به مشتری

بازنگری در روش ها و مصارف با هدف کاهش هزینه

برنامه ها ی کاهش توقف و تاخیرات و افزایش سرعت

نرخ ضایعات

حوزه بهروری

تکنولوژی تولید

تغییرات تکنولوژیک

روند برگشت مواد و قطعات

حوزه کیفیت زندگی کاری

استاندارد های ایمنی

امکانات وتجهیزات ایمنی

قطعات درجه 1

قطعات درجه 2

قطعات درجه 3

استراتژی بهینه سازی کیفی و کمی خط تولید

فرآیندهای اصلی و فرعی شرکت

بهسازی و نوسازی فرآیندها

روند کنترل کیفیت در شرکت

فعالیت آزمایشگاه

فعالیت های روزانه

فعالیت های هفتگی یا ماهانه

فعالیت های تحقیقاتی

ورودی های سیستم

خروجی های سیستم

میزان توقفات تولید

درصد ظرفیت بلااستفاده

حوزه بهره وری

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی