امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای GIS

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

چکیده

مقدمه

سخت افزارهای مرتبط با خروج نتایج (چاپگرها، رسام ها، و...)

توابع بازیابی

توابع طبقه بندی

توابع اندازه گیری

منابع

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی