امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پروژه ریسندگی

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

فصل اول مقدمه

محدودیت های سیستم ریسندگی رینگ

هزینه انرژی مصرفی برای تولید با ماشین ریسندگی رینگ:

هزینه نیروی انسانی

محدودیت های فنی ماشین رینگ:

نقش شیطانک برکم و کیف تولید

رینگ دوار

سیستم رینگ و شیطانک با افزایش سطح تماس

در پایان شایان ذکر است

فصل دوم طراحی و ساخت رینگ دوار

شماتیک دستگاه

موتورها

اسپیندل

واحد تاب دهنده

سیستم انتقال حرکت

واحد کنترل دور موتورها

شرح کار و خصوصیات دستگاه

اصول کار دستگاه

شرح سیستم انتقال حرکت

بزرگی پولی (12) به دو علت است

اما علت پیچیدگی واحد تاب دهنده

پارامترهای قابل تغییر

آزمایشات و نتایج

محاسبه سرعت دورانی اسپیندل و تاب دهنده

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی