امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی شرکت خدمات توسعه کشاورزی (باغبانی)

0

تعداد صفحات: 59 صفحه

مقدمه (معرفی رشته ی باغبانی)

تاریخچه باغبانی در دنیا

تاریخچه ی باغبانی در ایران

هدف از کارآموزی

فصل اول

آشنایی با مکان کارورزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ی علمی کارآموز

فصل سوم

فعالیت های صورت گرفته در دوره ی کارآموزی

بازدید از باغات انگور روستای درسجین و ازناب و آشنایی با کرم خوشه خوار انگور

بازدید از باغات انگور روستای ازناب و آشنایی با زنجره مو

بازدید از باغات انگور روستای درسجین و آشنایی با بیماری سفیدک سطحی

آشنایی با علف های هرز باغات انگور واقعه در روستای ازناب

آشنایی با طرز کار دستگاه GPS

آشنایی با نحوه ی آمارگیری گندم و جو واقعه در روستای چرگر

آشنایی با آفت سفیدک دروغی سیب زمینی

نکاتی که در مصرف سموم آفت کش باید رعایت شود

بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان تا سال

آشنایی با نحوه کاشت، داشت، برداشت درخت گردو

آشنایی با علایم ناشی از کمبود کود در انگور

لیست کودهای موجود در شرکت کیان دشت

لیست سموم رایج در ایران و مقدار مصرف آنها

آشنایی با مراحل فرآوری و تولید کشمش در شرکت تاک خوشه طلا

سیمای عمومی استان زنجان به تفکیک شهرستان (بخش کشاورزی)

رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف

فصل چهارم

آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی