امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

ترویج و آموزش کشاورزی

رابطه ترویج با تحقیق

رابطه تحقیق با آموزش

کمک مروج از طریق ارتباط با محقق

روشها و وسایل کمک آموزشی

نکات ایمنی هنگام سمپاشی

عوامل مؤثر در کاهش بازدهی کود و زراعت و باغبانی

هورمون Pix و کاربرد در پنبه

ارزش مبادله یک کیلو پنبه محلوج با سایر محصولات

کرم قوزه پنبه

کنه پنبه

رقم ساحل

بیماری بلاست برنج

سوختگی غلاف برنج

خسارت موشها به برنج

خسارت پرندگان به برنج

سیاهک دروغی برنج

پوسیدگی غلاف برنج

پوسیدگی ساقه برنج

پروانه کرم ساقه خوار برنج

اختلاف بین برنج و سوروف

پوسیدگی طوقه برنج

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی