امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

مالیات مناطق آزاد تجاری

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

مقدمه

کلیات

اصل گرفتن مالیات برپایه فایده

اصل اخذ مالیات بر پایه توانایی پرداخت

مالیات مناطق آزاد تجاری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

قسمت اول– اهداف

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

مثال نمونه

منبع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی