امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

راههای جلوگیری از فرار مالیاتی

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

فرار مالیاتی چیست؟

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران

کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی

درآمدهای مالیاتی در ایران و معضل فرارمالیاتی

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده و کاهش فرارمالیاتی

عوامل موثر دیگر بر جلوگیری از پدیده فرارمالیاتی

پیشنهادات مرکز پژوهشها برای جلوگیری از فرارهایمالیاتی

سوء استفاده از کارت های بازرگانی برای فرار مالیاتی

فرار مالیاتی اصناف کنترل می شود

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی