امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS)

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

مولف: گودمن، پرایس، راسموسن

خرده مقیاس دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی