امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

ارتقاء رضایت ارباب رجوع و مالیات دهندگان

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

مقدمه

منشور اخلاقی سازمان امور اقتصادی و دارایی

اطلاع رسانی و راهنمایی مؤدیان و ارباب رجوع

گردش کار در واحدهای مربوطه

فعالیت‏های پرسنلی

خدمت‏گیرندگان

خدمت‏دهندگان

مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

مدت زمان انجام کار

راهکارهای عملی تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

رضایت مالیات دهندگان

سیمای مالیات دهندگان در نهج البلاغه

طرح قانون طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان امور مالیاتی و دارایی

شفاف و مستند سازی نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع

اطلاع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مردم

تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم

بهبود و اصلاح روش های ارایه خدمات به مردم

نظرسنجی از مردم

نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه های اجرایی با مردم

راهکارهای پیشنهادی کارکنان در طرح تکریم

نتیجه گیری

سامانه ارسال و پیگیری مشکلات

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی