امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پروژه کارآفرینی احداث و تجهیز هتل

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

طرح توجیهی

مقدمه

بررسی اقتصادی

چکیده طرح

مشخصات فنی هتل سعید

موقعیت مکانی

کالبد فیزیکی هتل

برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری

برآورد هزینه ساختمان و زمین

برآورد هزینه های تاسیساتی، تجهیزاتی و زیربنائی

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد هزینه های جاری

برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل

جدول حقوق و دستمزد پرسنل (هزار ریال)

هزینه های سوخت، آب و برق، تلفن

جدول هزینه سوخت، آب و برق و تلفن در طول یکسال

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های پیش بینی نشده

خدمات بیمه

جمع هزینه های جاری

جدول هزینه های جاری هتل سعید (ارقام به هزار ریال)

محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی

سرمایه در گردش طرح

محاسبه درآمدهای هتل

محاسبه تراز هزینه ها و درآمد ها

درخواست تسهیلات اعتباری

ویژه طرح های تولیدی و خدماتی

جداول

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی