امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بیمه و تاریخچه آن

0

تعداد صفحات: 51 صفحه

تاریخچه بیمه

تاریخچه بیمه در ایران

نحوه و چگونگی فعالیت بیمه ها در ایران

بیمه از نظر فقهی

انواع بیمه های بازرگانی

اصول بیمه

اصل حسن نیت

اصل جانشینی

اصل غرامت

اصل نفع بیمه پذیر

امانت دار مال

بیمه مضاعف

اصل داوری

بیمه مشترک

مرور زمان

نقش بیمه در بالندگی اقتصاد

نقش بیمه مسوولیت در توسعه اقتصادی

بیمه مسوولیت آلودگی محیط زیست

فقه اسلامی و مبانی مسوولیت مدنی

بیمه های مسوولیت مدنی

نقش بیمه مسوولیت در توسعه اقتصادی

تامین امنیت حرفه ای

معرفی بازارهای جدید برای بیمه های خصوصی جدید

بیمه های جدید

بیمه های اعتباری

بیمه های مسکن و ساختمان

فروش بیمه نامه به ایرانیان مقیم خارج

آشنایی با خدمات بیمه الکترونیکی e-insurance

تعریف

تاریخچه و کاربرد بیمه مجازی اینترنتی

بیمه چیست

شرکت هاى بیمه و بیمه گذاران

تاریخچه بیمه

تاریخچه بیمه هاى اجتماعى

بیمه سنتی؛ بیمه مدرن تا بیمه الکترونیکی

بیمه در دنیای تمام الکترونیکی

تعریف بیمه الکترونیکی

اینترنت و بیمه الکترونیکی، متولی بیمه الکترونیکی

شیوه و استاندار رمزدار SSL

مثالی از شرکت Verisign

تامین اجتماعی الکترونیکی

بیمه سالمندی

بیمه بیماری ودرمان

بیمه بیکاری

تأمین حداقل معاش زندگی

اصول یک برنامه اطلاع رسانی

گروه های ویژه زیر پوشش

ماهیت اطلاعات

آن چه کارفرمایان باید بدانند

آن چه بیمه شدگان باید بدانند

آن چه مستمری بگیران باید بدانند

کاستی ها

تماس های تلفنی

انتشار کتابچه راهنما، مجله، گزارش و بروشور

سایت اینترنتی، پست الکترونیکی و خط تماس ابنترنتی

رادیو و تلویزیون

روزنامه ها و مجله ها

منابع

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی