امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری

0

تعداد صفحات: 53 صفحه

بخش اولنصب سوله

بررسی زمین پروژه از نظر عوارض

کنترل ابعاد زمین با نقشه اجرایی

شروع عملیات خاک برداری

پیاده کردن و میخ کوبی

شروع عملیات پی کنی و قالب بندی

نصب کف ستون و بولت

عملیات بتن ریزی

مراحل نصب سوله

بخش دوم اداری

پی کنی

آرماتوربندی شبکه فونداسیون

شمع کوبی

بتن

دستگاه بتن ساز یا مخلوط کن

ویبره کردن بتن

قالب بندی ستونها

تیرچه

بلوک

پله های بتن مسلح

دالها

دیوارها

ستون

آجر چینی

دیوار دو جداره

نعل درگاه

سقف کاذب

تاسیسات

به همراه تصاویر

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی