امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تألیف دکتر علی علاقبند

0
مقدمه

آموزش و پرورش فراگردی زگهواره تا گور است و در هر جامعه‌ای یافت می‌شود و اشکال گوناگونی دارد. از یادگیری بر اساس تجربه‌های زندگی تا آموزش و پرورش آموزشگاهی، از اجتماعات صنعتی تا غیر صنعتی، از محیط‌‌های روستایی تا شهری، از گروه سنی به گروه سنی دیگر.

بنابراین آموزش و پرورش یک پدیده‌ی اجتماعی است و مثل هر پدیده‌ی اجتماعی، مورد مطالعه جامعه‌شناسی است.

جامعه‌شناسی به زبان ساده، مطالعه‌ی پدیده‌های اجتماعی است. جامعه‌شناسی برای کشف الگوهای مشترک یا متفاوت زندگی، در قلمرو پردامنه‌ی زندگی انسان در گروه‌ها و جامعه‌ها، به مطالعه و تحقیق می‌پردازد و در واقع بررسی سنجیده‌تر و درست‌تر رفتار انسان در موقعیت‌های اجتماعی، مستلزم استفاده از رویکرد میان رشته‌ای یا چند رشته‌ای است.

جامعه‌شناسی یکی از چند رشته‌ای است که به فهم ماهیت و نقش پیچیده‌ی آموزش و پرورش یاری می‌رساند و وجه تمایز آن با رشته‌های دیگر، در نوع پرسش‌ها و روش‌ تحلیل‌های آن است.


تبلیغات متنی