امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

ترجمه کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

معرفی

تحلیل سبدسرمایه گذاری مشتری

سرمایه در گردش

روش شناسی

تحلیل

ساختار سرمایه گذاری ها

قابلیت سوددهی مشتری/ قدرت درک شده ارتباط

قابلیت سوددهی مشتری

قدرت ارتباطات دریافت شده

تصمیم

نتایج

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی