امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان (شهرداری و سازمان های وابسته)

0

تعداد صفحات: 43 صفحه

اهداف

ساختار

دوره های نوآموزی

دوره های باز آموزی

دوره های آماده سازی

دوره های آموزشی

دوره آموزش توجیهی

دوره های شغلی

دوره های مشترک اداری

دوره های شغلی اختصاصی

دوره های عمومی

دوره های فرهنگی و اجتماعی

دوره توانمندیهای عمومی

دوره های آموزش بهبود مدیریت

گواهینامه آموزشی

گواهینامه نوع اول

گواهینامه نوع دوم

ساز و کار اخذ گواهینامه

گواهینامه مهارتی

گواهینامه تخصصی

گواهینامه تخصصی- پژوهشی

ساز و کار انگیزشی

شناسنامه آموزشی

ساختار اجرایی

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی