امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت کتابخانه و کتابداری

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

آشنایی مقدماتی با کتابخانه و اطلاع رسانی

کتابخانه و کتابداری

کتابخانه و کتابداری از نظر وظایف و عملکردها

ساختار و تشکیلات کتابخانه

خدمات فنی کتابداری

خدمات فنی کتابداری

خدمات عمومی کتابداری

رشد کتابخانه های دانشگاهی

محیطی امن برای کتاب ها

طرحی برای سهولت دسترسی به کتاب ها

نمایی از کتابخانه های دنیا

نمونه ی موجود از کتابخانه های ایران دانشگاه شیراز

نمونه ای از کتابخانه ملی ایران

کتابخانه های اختصاصی

دستروسی های باز و بسته

بخش کنترل

آرشیو

طبقه بایگانی

نور

بار طبقات

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی