امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت روش های کنترل علف هرز

0

تعداد صفحات: 85 صفحه

مقدمه ای بر علف های هرز

روش های کنترل علفهای هرز

برخورد علمی با حل مشکلات علفهای هرز

اهداف مدیریت علفهای هرز

روش های کنترل علفهای هرز

قرنطینه

شخم

قطع کردن

اثرات قطع کردن

جدول 1) اثر قطع کردن های متوالی قیاق در مراحل مختلف رشد روی تولید ریزوم

مالچها

غرقاب کردن

آتش و حرارت

گیاهان خفه کننده

کنترل بیولوژیکی علفهای هرز

معیار موفقیت در کنترل بیولوژیکی

مثالهایی ازعوامل مورد استفاده درکنترل بیولوژیکی

عوامل بیماری زا

حشرات

چرای حیوانات

کنترل شیمیایی علفهای هرز

تناوب زراعی

ابداع روشی نوین برای مبارزه با علفهای هرز توسط محققان ایرانی

جام جم آنلاین:

گیاه هرز چیست؟

مبدا و منشا علفهای هرز

سیر تحولی علفهای هرز

تقسیم بندی علفهای هرز

علفهای هرز اجباری

علفهای هرز اختیاری

چرا علف هرز داریم؟

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی