امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولیدی الکل صنعتی

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

دیباچ

قسمت اول: چگونگی تحقیق و بررسی در مورد پروژه

قسمت دوم: ارزش و اعتبار طرح در جامعه

مراحل مقدماتی طرح

نام طرح تولیدی الکل صنعتی

موقعیت طرح

نحوه فعالیت طرح

توضیحات جانبی جدول گانت

توضیحات هر یک از موارد فوق

سرمایه

رقبا

جذب مشتری

محل تولید

نوع کار

ساختمان سازی

مواد اولیه

نیروی انسانی

قسمت حقوقی

محصول

سرمایه گذاری

زمین

محوطه سازی - ساختمان سازی

ساختمان اداری و فروش

طرح خط تولید

نکته

استخدام کارکنان اداری و فروش

دارایی های نامشهود

اثاثیه اداری

خرید تجهیزات و ماشین آلات خط تولید

توضیحات

استخدام کارکنان کارخانه

وسائط نقلیه

توضیحات

استخدام کارکنان کارخانه

تأسیسات کارخانه

ابزارآلات کارخانه

مواد اولیه و بسته بندی

بسته بندی

آبرسانی و سوخت مصرفی

هزینه استهلاک

برآورد حقوق و دستمزد قسمت اداری

هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه نگهداری تأسیسات کارخانه

هزینه بیمه دارائیها

هزینه آب و برق و تلفن کارخانه

هزینه ملزومات مصرفی کارخانه

هزینه رفاهی کارکنان کارخانه

هزینه پاداش کارکنان کارخانه در قسمت اداری و فروش

هزینه های پیش بینی نشده

مواد غیر مستقیم (شیشه یا بشکه های پلاستیکی)

هزینه ملزومات اداری

هزینه تبلیغات فروش

هزینه های آموزشی

هزینه پذیرائی

هزینه آب، برق و تلفن قسمت اداری

هزینه سوخت مصرفی

تنخواه گردان

مالیات بردرآمد

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

بهای تمام شده کالای فروش رفته (لیتری 70 %)

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

صورت حساب سود و زیان فرضی

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

ترازنامه فرضی

تراز دارائیها

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

ترازنامه فرضی

توضیحات 10 پی

برنامه ریزی برای تولید

طرح ریزی

تدارکات

تولید

بسته بندی

قیمت گذاری

تبلیغات

نوآوری

بهره وری

سود

نسبتهای نقدینگی و نسبتهای اهرمی

پرسنل

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی