امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت گیاه شناسی جو

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

مقدمه

تاریخچه

جو نام علمی(Hordeum vulgare)

رده بندی علمی

مشخصات ظاهری جو

خاستگاه

مقاومت گیاه جو

بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده جو

گیاه شناسى جو

تناوب جو

انواع جو نسبت به دما

شرایط خاکى جو

شرایط اقلیمى جو

نیاز کودی

علف هاى هرز جو

آفات و بیماری ها

کاشت

تهیه بسته بذر جو

تاریخ بذرکارى جو

عمق بذرکارى جو

مقدار بذر جو

داشت

آبیارى جو

کوددهى جو

برداشت

زمان برداشت جو

روش هاى برداشت جو

خواص جو

منابع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی