امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

مقدمه

چرا هیدروپونیک؟

هیدروپونیک چیست؟

هیدروپونیک واقعی

تاریخچه هیدروپونیک

تاریخچه هیدروپونیک تجاری

مهم ترین تولید کننده های تجاری هیدروپونیک در دنیا

موقعیت کنونی هیدروپونیک

آینده هیدروپونیک

فواید هیدروپونیک

محدودیت ها یا معایب کشت هیدروپونیک

ویژگیهای محل مناسب احداث گلخانه

فضای کار

اقلیم (بادهای غالب، بارش برف سنگین و تگرگ)

عوامل محیطی

علل افزایش عملکرد در کشت هیدروپونیک در مقایسه با خاک

طبقه بندی هیدروپونیک

کشت محلول یا هیدروپونیک مایع

تکنیک لایه نازک محلول غذایی (NFT)

تکنیک لایه نازک محلول غذایی (NFT)

تکنیک جریان عمیق (DFT)

کشت محلول یا هیدروپونیک مایع

تکنیک غوطه ور کردن ریشه

تکنیک شناوری

تکنیک واکنش موئینگی

کشت بستر جامد

کشت بستر جامد (سیستم های تلفیقی)

تکنیک کیسه آویزان

سیستم غیر چرخشی یا باز

طبقه بندی هیدروپونیک

انتخاب تکنیک

تغذیه گیاه

اجزاء سازنده گیاه

عناصر معدنی و ضروری

تغذیه گیاه

محلول غذایی

عناصر معدنی و ضروری

نمکها یا کودهای معدنی

نمکهای قابل توصیه برای محلولهای غذایی کامل

آنالیز شیمیایی کود

فرمولهای غذایی

محاسبات فرمولهای غذایی

تنظیمات فرمول غذایی

مقایسه فرمولهای غذایی

نسبت بین عناصر در محلولهای غذایی

محلول های غذایی استوک (Stock Solutions)

کیفیت آب در تهیه محلول های غذایی

محلول های استوک (Stock Solutions)

آماده کردن محلول های استوک (Stock Solutions)

طرز ساخت محلول غذایی بدون استوک

برای پیش بینی میزان کمبود عناصر باید به مسایل زیر توجه نمود

فواید هیدروپونیک در مقایسه با کشت خاکی

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی