امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت رفتارشناسی سگ

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

فصل اول

انواع سگ ها

سگ گله بلژیکی Belgian Sheepdog

دالماسین Dalmatian

سگ گله انگلیسی Old English Sheepdog

کوکراسپانیل آمریکائی American Cocker Spaniel

شی تسو Shih-Tzu

تاریخچه روانشناسی ناهنجاری های گوشتخواران

روانشناسی رشد

منبع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی