امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت روابط آب، خاک و گیاه

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

پتانسیل آب

آب قابل استفاده خاک

جذب و حرکت آب

تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)

عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق

عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق

تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی