امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز

استفاده از انگلها،شکارگرها و عوامل بیماریزا

کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات

چند نمونه علف هرز

اشکال

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی