امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت علفهای هرز

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

توق

علف هرز تلخه

کاهوک

خار زن بابا

شیر تیغی

شنگ

خار ایتالیایی (تاتاری)

گلرنگ وحشی

شکر تیغال

تاج خروس خوابیده

پنجه مرغی

تاتوره

دم اسب

شیرین بیان

شاه تره

یونجه زرد

لاله ا تشی

مادر گندم(جو هرز)

ختمی

گاوزبان بدل

علف چسبک

گل گندم خاردا ر

شبدرک

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی