امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

زیست شناسی

چرخه زندگی

سرخورطومی های بالغ

خسارت

مدیریت تلفیقی آفات

استفاده از واریته مقاوم

مبارزه شیمیائی

نوع حشره کشها

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی