امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی احداث ساختمان (هتل)

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

مقدمه

تاسیسات مکانیکی والکتریکی

بازدید از زمین و ریشه کنی

پیاده سازی نقشه

گود برداری

پی کنی

پی سازی و هدف آن

آماده سازی پی

پی سازی در ساختمانهای فلزی

پی های نقطه ای

زمین مناسب

بتن مگر

میلگرد های کف پی

بتن اصلی

صفحه ی زیر ستون یا میلگرد ریشه

پی های سراسری یا گسترده

ارتفاع ریشه های انتظاربرابر است با

آرماتوربندی شبکه فونداسیون

شمع کوبی

بتن

مصالح سنگی

آب

سیمان

بتن تازه

بتن سخت شده

موادتشکیل دهنده بتن

سیمان

سنگدانه

مصالح غلتیده

مصالح تیز گوشه

مصالح پولکی

مصالح سوزنی

آب

ساخت بتن

دستگاه بتن ساز یا مخلوط کن

از نوع دوار

نوع ثابت

کامیونهای مخلوط کن Truck Mixers

حمل بتن

بتن ریزی

انواع بتن

بتن مگر

بتن سبک

بتن معمولی

بتن سنگین

بتن هوازده

ویبره کردن بتن

آرماتوربندی ستونها

قالب بندی ستونها

کله وراسته

تیرچه

بلوک

مزایای سقف تیرچه بلوک

پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح

نمایی از راه پله

دالها

استفاده از گونیهای خیس برای جلوگیری از تبخیرآب موجود در بتن دال

دیوارها

دیوارهای حایل

دیوارهای باربر

دیوارهای زیرزمین

دیوارهای غیرباربر

دیوارهای برشی

ستون

خاموتهای موازی

فولادهای بکاررفته در ساخت

میلگرد (آرماتور)

شبکه ها یا توری های جوش شده

مفتول وکابل

میلیگردهای حرارتی وجمع شدگی

فواصل آرماتور ها

اجرای پله

آجر چینی

دیوار دو جداره

نعل درگاه

سقف کاذب

تاسیسات

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی