امروز جمعه 11 اسفند 1402

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

0

رابطه بین باورهای دینی، مسئولیت پذیری و تحمل استرس با امید به زندگی در جانبازان

رابطه سرسختی روانشناختی و کمال گرایی با سبک های والدگری در مادران کودک 3 تا 12 ساله

رابطه بین بلوغ اجتماعی و سلامت روان با سبک های هویت در نوجوانان مدارس تیزهوش و عادی

مقایسه صمیمیت، هویت اجتماعی و اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی مقایسه طرحواره های ناکارآمد، تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در بین افراد در آستانه طلاق، مطلقه و افراد عادی

تاثیر خودگویی بر عملکرد حرکتی ورزشکاران با تاکید بر نقش خود انتخابی

مقایسه خوش بینی، استقامت روانی و عزت نفس در سالمندان مذکر و مونث

بررسی رابطه رضایت مندی شغلی و سلامت روانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مقطع ابتدایی مدارس

تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تکانشگری و پرخاشگری افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در مرکز کاهش آسیب اعتیاد

بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سبک های مقابله و سازگاری والدین کودکان اوتیسم و والدین کودکان عادی

مقایسه ابعاد هویت، عزت نفس و مهارت اجتماعی در کودکان کار و کودکان عادی

بررسی رابطه بین هوش معنوی، تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ایران خودرو

مقایسه طرحواره های ناسازگار، اختلالات شخصیت و صمیمیت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و عادی

بررسی مقایسه ای بهزیستی روانی، اجتماعی و جسمانی در کودکان طلاق و غیرطلاق

رابطه هوش هیجانی مادر با اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی مهدهای کودک

رابطه طلاق عاطفی و تعارضات زناشویی با سازگاری اجتماعی دانشجویان متاهل

رابطه رضایت زناشویی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کارکنان متاهل

رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با سبک های مقابله با استرس در کارکنان

مقایسه ویژگی هیا شخصیتی، خلاقیت هیجانی و امید به زندگی در زنان مطلقه و عادی

رابطه تعهد مذهبی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی دالنشجویان متاهل

مقایسه نیمرخ روانشناختی افراد متاهل خیانت کننده به همسر با افراد عادی به تفکیک جنسیت

رابطه بین شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های مقابله با استرس با امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه

ارتباط تنش اخلاقی و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان

تاثیر خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای حالت فراشناختی

رابطه باورهای غیرمنطقی و مسئولیت پذیری با انگیزش شغلی کارخانجات

مقایسه سبک های اسناد و مکانیسم های دفاعی بر اساس مرحله تحولی در بین دانشجویان مرد و زن دانشگاه

مقایسه سبک های مقابله، فرسودگی شغلی و پرخشگری معلمان زن مف=قاطع متوسطه و راهنمایی

اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع متوسطه

رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان راهنمایی  در سال تحصیلی

مقایسه طرحواره های ناسازگارانه و سبک های دلبستگی والدین کودکان مبتلا به اختلال با والدین کودکان بهنجار

رابطه هوشی هیجانی با دشواری در تنظیم هیجان و منبع کنترل دانشجویان دانشگاه

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

مقایسه تیپ های شخصیتی و سبک های دلبستگی معتادین به مواد افیونی با محرک ها

رابطه تفکر مثبت با عزت نفس و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

تبلیغات متنی