امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی پروژه ساختمان 110 واحدی

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

مقدمه

معرفی پروژه

مطالعات ژئوتکنیک

فونداسیون پروژه

آب پاشی روی بتن مگر

طرح اختلاط و بتن ریزی

ویبره

عمل آوری و نگه داری بتن

ستون

تیرها

ژوئن

میلگردهای تقویتی

اجرای کنسولSlab

بتن ریزی

اجرای پله

آجر چینی

دیوار دو جداره

نعل درگاه

سقف کاذب

تاسیسات

مطالعات ژئوتکنیک

اهداف و کاربردمطالعات ژئوتکنیک

هدف از تست های آزمایشگاهی

شناسایی ساده خاک

نمونه گیری

آزمایش نفوذ استانداردSPT

آزمایشهای خاک

حدود اتربرگ

تعیین حد روانی خاکLiquid-limit

تعیین حدخمیری خاک

آزمایش دانه بندی خاک

دانه بندی توسط الک

هیدرومتری (رسوب سنجی،ته نشینی مواد)

آزمایش چگالی خاک

آزمایش تک محوری

آزمایش برش مستقیم

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی