امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای ساختمان های بتنی و‌ آرماتوربندی و بتن ریزی آن

0

تعداد صفحات: 52 صفحه

مقدمه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

معرفی شرکت مشاورین طرح نو

فصل دوم: ارزیابی

خط مشی کیفیت

مأموریت سازمان

مکان کارآموزی

فصل سوم: آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

بتن

اختلاط بتن

بتن ریزی پی

آرماتوربندی ستونها

فضاسازSpacer

کاربرد پلیتها

قالب بندی ستونها

بتن ریزی ستونها از فاصله 1.5متری

ویبره زدن بتن

قالب برداری وعمل آوری ستونها

درزجدایی

میلگردهای انتظار دال پله

کرسی چینی تا ارتفاع 1.60متری

بلوکاژ

آرماتوربندی تیرها

جکهای سقفی

آویز

تیرچه

بلوک

سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف آخر

تصاویر

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی