امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شهرداری

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

فصل اول آشنائی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه

اسامی شهرداران میانه (بعد از انقلاب اسلامی)

چارت سازمانی

انواع محصولات تولیدی یا خدمات

شرح مختصری از فرآیند خدماتی

اهداف سازمان

فصل دوم ارزیابی بخشهای متبط با امور مالی و حسابداری

موقعیت حسابداری درشهرداری با بررسی جزئیات سازمانی

بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان

امر جاری د دست اقدام

برنامه های آینده

تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود

فصل سوم آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

گزیده ای از آموخته ها

نتایج

پیشنهادات

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی