امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

اجرای شبکه پی

بتن ریزی پی

اجرای سقف

اجرای پله

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی