امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

گزارش کارورزی اداره آب و فاضلاب

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

تشکر و قدردانی

صل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

مزایای بهره برداری از آب ژاول

معایب بهره برداری از آب ژاول

روشهای تزریق آب ژاول

تصفیه آب

دریچه های بازدید

نتیجه گیری

تصاویر همراه با توضیحات

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی