امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

گزارش کار عملیات نقشه برداری استادیمتری

0

تعداد صفحات: 8 صفحه

مقدمه

روش استادیمتری

دستگاه نیوو(دوربین ترازیاب

شرح عملیات

نحوه تنظیم دستگاه نیوو

شرح عملیات(قسمت اول)

شرح عملیات(قسمت دوم)

خرید و دانلود - 17000 تومان
تبلیغات متنی