امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه سنجش احساس فشار روانی اوسولا مارکهام‌

0

تعداد صفحات: 5 صفحه

تعداد گویه ها: 38 سوال

روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی