امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید ماء الشعیر

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

کلیاتی در راستای شناسائی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید

مقدمه

تعریف محصول

ویژگی ها و مشخصات فنی محصول

ویژگی های شیمیایی ماءالشعیر (کوشاب)

تعیین فلزات در ماءالشعیر

جدول ویژگی های بهداشتی ماءالشعیر

طبقه بندی محصول

فرمول محصول

بسته بندی اجزاء

حد استاندارد ملی و جهانی

مقایسه کالاهای جانشین با محصول اصلی

دیدگاه های کلی در مورد قیمت

پیش بینی قیمت در 5 سال آینده

بررسی و برآوردهای فنی

مقدمه

ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه

ترسیم شماتیک جریان مواد (نمودار گردش مواد)

تعیین و محاسبه ظرفیت

برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

برنامه تولید سالیانه

شرایط عملکرد واحد

مواد اولیه مورد نیاز طرح

مواد اولیه اصلی

اسیدهای خوراکی

محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز

برآورد پرسنل تولیدی

نیروی انسانی تولید

برآورد پرسنل غیر تولیدی

نیروی انسانی غیر تولیدی

مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی

مساحت ساختمان ها

مساحت اجزای محوطه سازی

ترسیم جانمایی ساختمانها

برنامه زمانبندی اجرای پروژه

اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و براورد آن

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

هزینه های تأمین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی

برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع بندی اجزاء و برآرود سرمایه ثابت

کل سرمایه گذاری

برآورد سرمایه گذاری

هزینه های تولید

هزینه های ثابت

برآورد هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

برآورد هزینه های متغیر

قیمت تمام شده محصول

برآورد کل هزینه های سالیانه

صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

شاخص های مالی و اقتصادی طرح

ضمیمه

مقدار و بهای زمین مورد نیاز

برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی

هزینه تأمین اثاثیه ولوازم اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع بندی اجزاء و براورد سرمایه ثابت

خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش

اخذ وام بانکی

وام بلندمدت

بدون اخذ وام

با اخذ وام

وام کوتاه مدت

قیمت تمام شده محصول اصلی

برآورد هزینه های ثابت

برآورد هزینه های متغیر (بر اساس ظرفیت اسمی)

قسمت چهارمجداول مالی

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح

منابع

ترازنامه پیش بینی شده

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی

جدول محاسبه ارزش افزوده

جدول محاسبه سهم منابع داخلی

درصد ارزش افزوده

محاسبه نقطه سربسر

نرخ و سالهای برگشت سرمایه

سایر شاخصهای مالی و اقتصادی

سرمایه گذاری ارزی

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی