امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی شستشو و دانه بندی شن و ماسه

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

فصل اول

مقدمه

انواع ماسه

مواد اضافی در ماسه

مصالح سنگی درشت دانه

شکل، اندازه و سلامت دانه ها

دانه های سبک

مجوزهای قانونی

اطلاعات مربوط به فعالیتهای طرح

مشخصات

درخواست کننده تسهیلات اعتباری

شناخت محصول و موارد مصرف

واحدهای تولید کننده موجود و ظرفیت آنها

نیاز شهرستان

استاندارد محصول

مشخصیات اقتصادی محل اجرای طرح

پیش بینی بازار محصول

مشخصات کامل زمین طرح

تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی

هزینه های عمومی تولید

قیمت فروش

بررسی های فنی و اقتصادی

روشهای تولید

تجهیزات خط تولید

انتخاب خط تولید

روشهای کنترل مواد تولید

کنترل مواد اولیه

کنترل مواد تولیدی

ظرفیت سیستم

فصل دوم

مشخصات مواد اولیه از نظر نوع میزان مصرف سالیانه و قیمت

مشخصات فنی و محل تامین مواد

میزان تامین مصالح خام مصرفی

منابع تهیه مواداولیه

توجیه فنی طرح تولید شن و ماسه

ارقام حقوق سالیانه به میلیون ریال

توجیه فنی طرح تولید شن و ماسه

بررسی فضا، مساحت و نوع ساختمان ها

اتاق فرمان

ماشین آلات و ابزار تجهیزات ساخت داخل

بررسی ماشین آلات قسمت پشتیبانی

سوخت و امتیازات ارقام به میلیون ریال

ابزار و تجهیزات کارگاهی

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

اثاثیه و لوازم اداری خدماتی (ارقام به میلیون ریال)

هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری

تاسیسات طرح (برق و مکانیکی و سایر)ارقام به میلیون ریال

فصل سوم

کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح

سرمایه در گردش در پایان سال مالی برآوردی

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه نقطه سر به سر

قیمت تمام شده یک مترمکعب محصولات تولیدی

سود سالیانه

دوره بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی