امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

عنوان طرح

امتیازات استثنایی طرح

محدوده جغرافیایی اجرای طرح و جمعیت هدف

اهداف کلی طرح

خدمات قابل ارائه در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات

ایجادکارگاه تولید نرم افزار برای تهیه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان

تعریف کارگاه تولید نرم افزار

وظایف و فعالیت های برنامه نویسان در کارگاه تولید نرم افزار

عمده محصولات تولیدی در کارگاه تولید نرم افزار

مشتریان نرم افزارهای تولید شده در کارگاه تولید نرم افزار

ایجاد مرکز تحقیقات IT جهت ارائه خدمات به پژوهشگران IT

هدف

خدمات قابل ارائه در این مرکز به پژوهشگران

عضویت

اخذ مجوزهای لازم

راه اندازی واحد سخت افزار، شبکه و فروش برای ارائه خدمات به مشتریان

طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN , MAN , WAN , WireLess

تعمیرات سخت افزار

فروش کامپیوتر

راه اندازی واحد خدمات کامپیوتری

خدمات قابل ارائه در این واحد

راه اندازی کافی نت

تعریف

خدمات قابل استفاده در کافی نت

مزیت استفاده از اینترنت در کافی نت نسبت به اتصال به اینترنت از منزل

ضرورت راه اندازی کافی نت مجهز در شهرستان آزادشهر

راه اندازی گیم نت

تعریف

ضرورت راه اندازی گیم نت مجهز و حرفه ای در شهرستان آزادشهر

برآورد مالی و اشتغالزایی طرح

واحد مدیریت و حسابداری

اشتغالزایی

هزینه ها

راه اندازی ISP دیجیتال E

اشتغالزایی

هزینه ها

کارگاه تولید نرم افزار

اشتغالزایی

هزینه ها

مرکز تحقیقات IT

اشتغالزایی

هزینه ها

واحد سخت افزار، شبکه و فروش

اشتغالزایی

هزینه ها

واحد خدمات کامپیوتری

اشتغالزایی

هزینه ها

کافی نت

اشتغالزایی

هزینه ها

گیم نت

اشتغالزایی

هزینه ها

هزینه های مشترک واحد های مختلف

جمع بندی هزینه ها و میزان اشتغالزایی

پیش بینی هزینه های جاری

پیش بینی درآمد ماهانه

مدت زمان لازم برای راه اندازی و رسیدن به سود دهی

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی